ISO 9001 a ISO 14001

 

 

 

 

V červnu roku 2010 naše společnost získala certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.


 

 

Naše Politika v oblasti dodržování kvality a ochrany životního prostředí:

 

 

 

Všichni subdodavatelé naší společnosti jsou povini dodržovat platná pravidla v rámci zajišťování systému kvality a životního prostředí uvedené v "Pravidlech pro subdodavatele".


V současné době je systém udržován, ale není již certifikován.