Nabídka služeb a speciálních prací

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje a nabízí následující práce:

· nepřetržitou pohotovostní službu báňských záchranářů v areálu HBZS v Praze-Motole

· práce v nedýchatelném prostředí s použitím čtyřhodinových kyslíkových dýchacích přístrojů BG 174

· poskytování první pomoci včetně transportu postižených z místa nehody v podzemí, evakuace osob z nedýchatelného prostředí

· práce v nedýchatelném ovzduší a agresivním prostředí v chemických oblecích Sunit nebo v přetlakových protichemických oblecích

· servis hasicích přístrojů a odborná činnost na úseku požární ochrany

· laboratorní rozbory plynů, paliv, analýza kvality vody a stanovení žáruvzdornosti materiálů

· provádění snímkování budov a dalších objektů a zařízení termokamerou FLUKE FlexCam Ti55

· ražení štol a tunelů, hloubení jam a studní

· zpřístupňování starých důlních děl, jeskyní a jejich udržování v bezpečném stavu

· průzkum a dokumentování neznámých podzemních prostor včetně detekce ovzduší, měření teploty a proudění větru

· pořízení fotodokumentace a videozáznamu při mimořádných událostech v podzemí, na povrchu i ve výškách

· zvedání těžkých břemen pomocí zvedacích podušek a heverů

· práce ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí lezecké techniky (i v nedýchatelném prostředí)

· zabezpečení výkopů a podzemních dutin proti pádu horniny

· zabezpečení staticky narušených staveb

· servis dýchacích přístrojů, školení pro mechaniky a uživatele dýchací techniky

· školení a praktický výcvik báňských záchranářů

· čištění prostor od nánosů a usazenin škodlivin, kalů a prašných látek s využitím sacího bagru

 

Platný ceník „prací báňské záchranné služby" lze stáhnout zde.