LABORATORNÍ PRÁCE

Jednou z činností prováděnou báňskými záchrannými stanicemi byla likvidace požárů a práce v nedýchatelném ovzduší. Za tím účelem je HBZS Praha vybavena jednak detekční a indikační technikou pro použití přímo v terénu, ale také plynovou laboratoří za účelem přesného stanovení složení ovzduší při různých nehodách.

Poskytované služby laboratoře:

· analýzy ovzduší

· odběry vzorků a měření koncentrací vybraných plynů v terénu

 

Platný ceník „laboratorních prací" lze stáhnout zde.