Protipžární systémy

Systémy Intumex zajišťují těsnění prostupů instalací a spár v požárně dělicích (podpěrných) konstrukcích stěn a stropů. Jedině správná kombinace určených produktů v přesně definovaných podpěrných konstrukcích a dodržená technologie montáže zajistí funkčnost těsnění v případě požárů.

 

Aplikaci a revizi těchto systémů mohou provádět jen zaškolení pracovníci, mezi něž patří i naši zaměstnanci.

 

Důvody pro provedení protipožárního těsnění prostupů instalací

  • Zamezení šíření požáru otvory po odhořelých instalacích v požárně dělicích konstrukcích
  • Zamezení přenesení požáru instalací (kovová potrubí,kabelové lávky) – vysoká povrchová teplota,která může způsobit samovznícení materiálů na druhé straně požárně dělicí konstrukce
  • Zamezení šíření kouře v objektu !!!

Několik ukázek z těsnění prostupů v železničních tunelech Nové spojení v Praze

1 Železniční tunel Nové s
2 Protipožární nátěry kab
3 Protipožární těsnění ka
4 Utěsněné železobetonové
5 Prostupy v konstrukci p
6 Utěsněné prostupy kolem