Odsávání odpadů a materiálů sacím bagrem

Svým technickým vybavením a výcvikem jsou záchranáři předurčeni k provádění prací v nedýchatelném nebo agresivním prostředí. Naši záchranáři byli v minulosti několikrát požádáni o vyčištění prostor s extrémní prašností, zásobníků nehašeného vápna, louhu a dalších nebezpečných látek. Od časově náročné ruční práce jsme postupně upustili a začali pro tyto práce používat sací bagry, kde záchranář obsluhuje hadici, kterou je likvidovaný materiál odsáván do mobilního zásobníku. Objem zásobníku je 10 - 13 m3 a sací výkon bagru je až 8 500 m3 vzduchu / hodinu.

Výhodou této technologie je zejména mnohonásobně vyšší rychlost prováděných prací a šetrná likvidace odpadů vzhledem k okolnímu prostředí. Nánosy prachu, popílku, sypkých surovin, ale i kalů a polotekutých nebo kašovitých materiálů jsou odsáty do uzavřené cisterny a odvezeny k likvidaci na vhodné místo. Využitelné materiály lze z cisterny vrátit zpět do výrobní technologie obvykle zafoukáváním do zásobníků, a to často i do výšek přes 25 m.

Na první pohled vyšší hodinová sazba těchto strojů je kompenzována délkou prováděných prací a ve výsledku jsou celkové náklady často nižší než při fyzicky a časově náročném ručním odstraňování odpadů.

Vzhledem k proměnlivosti podmínek prací, pro něž je vhodné tuto technologii využít, není na ně zpracován ceník, ale po zjištění charakteru, rozsahu a podmínek požadovaných prací zpracujeme zdarma cenovou nabídku.

Pozor! Nejsme vlastníky sacího bagru! Pouze v rizikovém prostředí zajišťujeme pro vlastníky bagru obsluhu sací hadice. V běžném prostředí (např. odsátí štěrku z podlahy apod.) práce obvykle nezajišťujeme.