Servis hasicích přístrojů

Hlavní báňská záchranná stanice Praha provádí ve smyslu vyhlášky MV ČR Č. 246/2001 Sb. kontrolu, údržbu a opravu hasicích přístrojů. Kvalifikovaní pracovníci HBZS zjišťují zejména:

· prodej hasicích přístrojů a příslušenství

· technickou pomoc při určování počtu, druhů hasicích přístrojů a jejich rozmístění

· vybavení objektů hasicími přístroji

· zpracování předepsané požární dokumentace

· opravy, tlakové zkoušky a plnění přenosných a pojízdných hasicích přístrojů

· měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN 73 0873, včetně údržby, drobných oprav, doplnění potřebného vybavení

· školení a vzdělávání zaměstnanců v požární ochraně

· tlakové zkoušky ocelových lahví k přepravě technických plynů a opravy jejich příslušenství

· tryskání a povrchovou úpravu ocelových lahví a drobných kovových výrobků

 

Platný ceník „Servisu hasicích přístrojů" lze stáhnout zde.

 

SERVIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

 

PLNĚNÍ LAHVÍ SODABARŮ a LAHVÍ CO2

 

TEL.: 257 282 716, 724 115 881, 606 647 505