Snímkování termokamerou fluke flexcam ti 55

K určení zahořelých míst na odvalech kladenských dolů, při jejichž sanaci a likvidaci zajišťuje HBZS trvalý bezpečnostní dozor, využíváme mimo jiné také snímky tepelného toku v infračerveném spektru. Zařízení FLUKE FlexCam Ti55 vytváří snímky na nichž jsou barevně odlišeny teplotní anomálie vyzářené povrchem objektu. Kromě určení zahořelých míst je možné tímto zařízením sledovat i další projevy tepelného záření, a to jak ve stavební praxi, tak při diagnostice budov, strojních a elektrických zařízení a zjišťování jejich poruchových stavů dříve než dojde k viditelnému poškození nebo havárii. Za určitých podmínek lze kameru použít i k vyhledávání pohřešovaných osob. Důležité je, aby teplota těla pohřešovaného byla výrazně odlišná od teploty okolního prostředí a v případě zavalení pracovníka se tato teplota projevovala na povrchu zkoumaného materiálu.

Další možnosti využití termokamery:

· zjišťování tepelných mostů v budovách

· zjišťování poškozené hydroizolace (vlivem rozdílné tepelné kapacity suchého a vlhkého zdiva)

· zjišťování zazděných otvorů v omítnuté stavbě (pokud byl k zazdění použit materiál s odlišnými izolačními vlastnostmi)

· kontrola funkčnosti olejových chladičů transformátorů

· vyhledání vadných míst na soustrojí a určení místa závady (ložiska, hřídel, motor atd.)

· vyhledání trámů, žeber ve stavebních příčkách, vedení podlahového topení, vodovodního potrubí a elektrokabelů ve zdi apod.

 

Základní ceny snímkování naleznete v ceníku „speciálních prací" zde.

 

Několik ukázek snímků provedených termokamerou.