Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Vzhledem k charakteru důlních pracovišť vznikla za léta činnosti báňských záchranných služeb specializace báňský záchranář - lezec. Ti vykonávají práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Jejich výcvik je prováděn podle příslušných předpisů EU a jsou vybaveni horolezeckým materiálem včetně speciální techniky pro spouštění a vytahování záchranářů i evakuaci postižených osob.

Mimo výše uvedené práce zajišťujeme především následující činnosti:

· průzkumy, kontroly, opravy a revize svislých a šikmých důlních děl a podzemních objektů a těžních věží

· průzkumy, kontroly, čištění a revize kanalizace, komínů, zásobníků sypkých hmot, sil, studní, plynojemů, zásobníků ropy, přehradních hrází a jiných výškových objektů, montážní a demontážní práce a výměna vadných součástí zejména na místech, kde je vzhledem k rozsahu požadovaných prací neekonomická výstavba lešení nebo jiné zpřístupňování pracoviště

· řezání a svařování konstrukcí ve výškách a na volnou hloubkou

· nátěry a nástřiky konstrukcí, hal a budov včetně střech, okapových svodů apod.

· rozrušování materiálu hydraulickým trhacím zařízením, např. skalních bloků hrozících sesutím, betonových konstrukcí jejichž likvidaci nelze řešit odstřelem atd.

 

Práce jsou prováděné na vysoké technické a kvalitativní úrovni s použitím moderní bezpečnostní techniky. Některé z uvedených prací jsme schopni provádět i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených mikroklimatických podmínkách nebo v těsných prostorách. Z průběhu prací lze pořídit fotodokumentaci či videozáznam.