Demoliční práce

Delmoliční práce provádíme s využitím robota Brokk 400 nebo trhacího hydraulického zařízení Darda.

 

Demoliční robot Brokk 400 je určen k demoličním pracím převážně uvnitř objektů a ve stísněných, nebo nebezpečných prostorech. Díky oddělení stroje od obsluhy využitím koncepce dálkového ovládání je práce pro obsluhu jednodušší a bezpečnější. Jeho produktivita je několikanásobně vyšší než při použití ručního nářadí. Robot je napájen elektřinou 400V o příkonu 30kW, průjezdní profil robota je 150 x 173 cm (š x v) a hmotnost stroje je 4,8 t. Rameno může nést příslušenství do hmotnosti 600 kg.

 

Brokk_400

 

V místech, kde nelze použít větší techniku nebo trhací práce používáme na demolici betonových konstrukcí a skal trhací hydraulické zařízení Darda. Zařízení pracuje na osvědčeném a bezpečném systému působení klínu. Při této metodě se nejdříve zhotoví vývrt (obvykle několik). Do něj se vsune trhací díl hydraulického válce DARDA a mezi obě části roztlačovacích kusů se hydraulicky zasune rozpěrný klín, který tyto části odtlačí od sebe. Účinná trhací síla, dosahuje až 365 tun. Tím dochází k roztržení materiálu zevnitř.

 

Darda