Horizontální vrtání

Jednou z mnoha prací, které může naše firma nabídnout, je horizontální řízené vrtání za pomoci vrtací soupravy Vermeer Navigator D24x40 Série II. Horizontální řízené vrtání spočívá ve vyvrtání pilotního vrtu mezi dvěma body, zpětném rozšíření na požadovaný průměr zatahovaného potrubí a jeho protažení.

 

Touto bezvýkopovou technologií můžeme instalovat vodovodní, kanalizační, plynové potrubí nebo chráničky do průměru 315 mm v hornině do tvrdosti třídy 4 v běžných geologických poměrech. Po domluvě se zákazníkem jsme s naším typem vrtací soupravy schopni, s určitým časovým posunem, zabezpečit instalaci potrubí až do průměru 600 mm.

 

Výhodou této bezvýkopové technologie jsou menší finanční náklady, minimální narušení okolí a instalace inženýrských sítí v místech, kde nelze provádět výkopové práce většího rozsahu (překopání železničních tratí, pozemních komunikací apod.).

 

Platný ceník „horizontálního řízeného vrtání" lze stáhnout zde.