Výplně podzemních prostor

Stabilizát HBZS

         Stabilizát je ideálním materiálem pro vyplňování podzemních a obtížně přístupných prostor jako alternativa výplňových betonů a hutněných zásypů. Je certifikován ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. jako výrobek určený pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací a dále jako zpevněný zásypový materiál určený pro likvidaci důlních děl zasypáním.

 

 

         Stabilizát HBZS je vyráběn z fluidních popílků. Oproti popílkovým a popílkocementovým suspenzím z granulačních popílků (například Teplárna Malešice) má tyto zásadní výhody:

 

  • při aplikaci je objemově stálý (suspenze z granulačních popílků zmenšují při tuhnutí objem až o desítky procent)
  • pevnost v prostém tlaku přes 3 MPa (granulační cca 1 MPa)
  • rychleji tuhne, litá vrstva je nosná po 1 až 2 dnech

 

         Kapacitní možnosti dodávek jsou dle ročního období 250 – 400 m³ za  24 hodin.

 

 

         Postup výroby, způsob zpracování a možnosti použití stabilizátu HBZS jsou popsány v přiložené prezentaci.

 

Stabilizát