Organizace HBZS Praha

Pohotovostní služba na HBZS Praha

Hlavní báňská záchranná stanice Praha zajišťuje nepřetržitou pohotovost svých sil a prostředků v sídle firmy. Z tohoto místa po nahlášení nehody vyjíždí zásahové vozidlo s četou báňských záchranářů, mechanikem a velitelem báňských záchranných sborů. Pohotovost na stanici je neprodleně obnovována z domácí pohotovosti.

 

Zásahové prostředky HBZS Praha

Vybavení HBZS je specializováno na činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Z toho vyplývá základní vybavení, trvale naložené v zásahovém vozidle, i další materiál připravený v prostorách stanice k okamžitému použití.

Činnost je zajišťována šestimístným zásahovým vozidlem, osobním vozidlem velitele báňských záchranných sborů, devítimístným vozidlem pro svoz domácí pohotovosti a dalšími vozidly pro kontrolní a komerční činnost. Zásahová vozidla jsou trvale vybavena především dýchací technikou stávající ze vzduchových přístrojů PSS 90, případně čtyřhodinových pracovních kyslíkových přístrojů Dräger BG 4 s uzavřeným okruhem a vybavením pro zásahy v nedýchatelném ovzduší včetně případné evakuace a transportu postižených z podzemí.